14.3.2017 / Gösterim Sayısı : 272

İL MÜDÜRÜLÜĞÜMÜZ TAD PORTAL EĞİTİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

#tad portal

İl Müdürlüğümüzde 7-8 Mart 2017 tarihler arasında 2 gün süreyle; Sivas, Kayseri, Yozgat ve Tokat İlleri Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü teknik personelleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzman Heyetinden oluşan toplam 30 kişinin katılımı ile TAD Portalı Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yazılımı yapılan "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi" (TAD PORTAL), Bakanlık Uzmanları tarafından teknik personele tanıtılmış ve kullanımı hakkında bilgi verilmiştir.

5403 ve 3083 Sayılı Kanunlar kapsamında tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı amacıyla yapılan taleplerin değerlendirilmesinde ülke genelinde birlikteliğin sağlanması, taleplerin daha ivedilikle sonuçlandırılması, takip edilebilmesi, kayıtların güncel ve sağlıklı olmasının sağlanması amacıyla Tarım Arazileri Değerlendirme (TAD PORTAL) ve Bilgilendirme Portalı kullanıma açılmıştır.

Bu platform tarım arazilerinin tarım dışına çıkartılması iş süreçlerini yönetmekte, toprak etüt işlemlerinin takibi ve izlenmesini sağlamaktadır. Raporlamalar, yazışmalar, karar destek ihtiyaçlarına yardımcı olmaktadır.

TAD Portal üzerinde harita ekranında her türlü sorgulama yapılabilmekte, arazilerle ilgili detaylı bilgi alınabilmekte, müracaatların hangi aşamada olduğu ve diğer konularda bilgi alınabilmektedir.

Ayrıca Toprak Koruma Kurulu ile ilgili işlemler yapılabilmekte, istatistiki veriler elde edilebilmekte, büyük ovalar, 3083 Sayılı Kanun bölgeleri, sulama alanları, kadastro parselleri, meralar sorgulanabilmekte, harita katmanlarında çok farklı ve faydalı bilgilere ulaşılabilmekte olup; personelimize çalışmalarda teknik yönden büyük destek sağlamaktadır.

''