20.3.2017 / Gösterim Sayısı : 1275

Amasya İli Yaylak Kiralama İlanı!

​Mera, Yaylak ve kışlaklar, ülke hayvancılığımızın geliştirilmesi, erozyonun önlenmesi ile havza gelişimi için büyük önem arz eden, doğal kaynaklarımızdır. 4342 sayılı Mera Kanunu ile mera, yaylak ve kışlakların tespiti ve tahditlerin yapılarak köy ve belediye tüzel kişiliklerine tahsis edilmesi, belirlenecek kurallara uygun şekilde kullanımının sağlanması, bakım ve ıslahların yapılarak verimliliklerinin artırılması, kullanımlarının denetlenmesi ve korunması Mera Kanunun amaçlarıdır.

2017 İl Otlatma Planı ile ilgili belgeler ekte verilmiştir.

Ek Dosyalar

''