14.3.2017 / Gösterim Sayısı : 1307

Anaç Koyun Keçi Desteklemesi Askı Listesi

​24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebli​ğ No:2016/26) uyarınca İlimiz 2016 yılı Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi Askı Listesi İl Müdürlüğümüz ve Sivas İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ilan panosunda 13.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 10(on) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere duyurulur.

''