13.3.2017 / Gösterim Sayısı : 1263

İlimizinde içinde bulunduğu DAP (Doğu Anadolu Projesi) Tebliği Yayınlandı

​DAP, GAP, KOP ve DOKAP Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararlarına (Karar No: 2014/6359, 2016/9142 ve 2016/9592) istinaden yürürlükte bulunan 2015/4 sayılı uygulama esasları tebliği yürürlükten kaldırılmış ve yerine 4 Mart 2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 2017/2 sayılı uygulama esasları tebliği yürürlüğe girmiştir.

''